Bergen Legevakt fyller 100 år i 2017 og det er en stor glede og ære for oss å invitere til den nasjonale legevaktkonferansen i Bergen 28. – 30. september 2017.

Legevaktsarbeid er variert og utfordrende. Legevakten tar imot pasienter i ulik alder fra alle samfunnslag med ulike typer medisinske og sosiale problemer. Til legevaktkonferansen i Bergen har vi laget et program som avspeiler dette mangfoldet. Vi har valgt interessante og nyttige temaer og fått tak i dyktige foredragsholdere.

Forskning innenfor legevaktsmedisin er viktig. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin ble opprettet i Bergen i 2005. Senteret er en viktig samarbeidspartner for landets legevakter og forskning og pågående forskningsprosjekter innenfor legevaktmedisin er også et viktig tema for denne konferansen.

Med bakgrunn i vår 100 års erfaring og kunnskap har vi satt sammen et variert program som vi tror vil sørge for faglig påfyll og refleksjon for alle som arbeider ved landets legevakter.

Velkommen til Bergen og legevaktkonferansen 2017!

Torbjørn Hiis Bergh
Konferanseleder/Overlege

Frank van Betten
Legevaktsjef