Se her for endelig program

Godkjenninger:

Den norske legeforening

  • Allmennmedisin: 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i legevaktmedisin til videre- og etterutdanningen
  • Samfunnsmedisin: 8 timer som valgfritt kurs for spesialistenes videre- og etterutdanning

Norsk Sykepleierforbund

  • 15 timer for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie

 

Denne siden vil bli fortløpende oppdatert.