Under vil du kunne laste ned presentasjonene som er godkjent til publisering

 

Torsdag 28. september

10.20 – 10.45 Bergen Legevakt 100 år: Historisk tilbakeblikk og frem til dagens legevakt – Knut Steen

10.45 – 11.30 Morgendagens legevakt – Steinar Hunskår

11.50 – 12.35 Smertebehandling av barn på legevakt – Christina Brudvik

Parallellsesjon I: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM)

14.00 – 14.20 Nytt frå NKLM – Steinar Hunskår

14.20 – 14.40 Bruk av laboratorietester på legevakt – Ingrid Rebnord

14.40 – 15.00 Kva type kontaktar vert avslutta med sjukepleiarråd i legevaktsentralen? – Vivian Midtbø

15.20 – 15.40 Modellering av trafikk og behov i legevaktsentralen – Guttorm Raknes

15.40 – 16.05 Legevaktlegens tilstedeværelse hos pasienter der luftambulansen ikke kan komme – Dag Ståle Nystøyl

16.05 – 16.20 Kjernejournal – nasjonalt innført – hva nå? – Iren Grøndahl

Parallellsesjon II: Kirurgi og ortopedi

14.00 – 14.30 Småkirurgi på legevakt – Torbjørn Hiis Bergh

14.30 – 15.00 Ortopedi på legevakt – Eivind Damsgaard

15.20 – 15.50 Bløtdelsinfeksjoner og abscesser – Eivind Damsgaard

15.50 – 16.20 Sårbehandling – Myter og realiteter – Knut Steen

Fredag 29. september

09.00 – 09.45 Krisehåndtering – Unni Heltne

09.45 – 10.30 Allergi og anafylaksi – Anne Berit Guttormsen

10.50 – 11.35 Brannskader – Anne Berit Guttormsen og Stian Kreken Almeland

11.35 – 12.20 Akutt funksjonssvikt hos eldre – Paal Naalsund

12.20 – 12.35 Presentasjon av neste års arrangør

Parallellsesjon I: Fag I

14.00 – 14.30 Hodepine – Marte Helene Bjørk

14.30 – 15.00 Syncope – Peter Schuster

15.20 – 15.50 Svimmelhet – Frederik Goplen

15.50 – 16.20 Diabetes – Kristian Løvås

Parallellsesjon II: Fag II

14.00 – 14.30 Kvalitetsarbeid på legevakt – Marta Mjeldheim

14.30 – 15.00 Akutte livskriser på legevakt. Hvordan kan vi hjelpe? – Mette Senneseth

15.20 – 15.50 Brystsmerter – Bjarte Nore

15.50 – 16.20 Sykt barn – John Espen Gjøen

Lørdag 30. september

09.00 – 09.45 Prehospital traumetriage – Kristina Ugelvik

09.45 – 10.30 Nye psykoaktive stoffer ved forgiftning på legevakt – Odd Martin Vallersnes

10.50 – 11.35 Tung pust – Per Bakke

11.35 – 11.45 Informasjon fra Norsk Legevaktforum

11.45 – 12.30 Ingen tribuneplass. Hvordan skape gode pasientopplevelser – Steinar Christensen